Eksperiment om forståelse av norske tekster

Hva er vi interessert i?

Vi undersøker hvordan vi mennesker forstår tekster på et annet språk enn morsmålet vårt.

Vær oppmerksom på at du bør ha tysk som morsmål med norsk som fremmedspråk (minst nivå B1) for å delta i eksperimentet.

Hvorfor skal jeg delta i dette eksperimentet?

Gjennom deltakelsen din bidrar du til forskning på menneskelig språkforståelse og utviklingen av denne.

Hvordan foregår eksperimentet?

Hoveddelen av eksperimentet består i å svare på enkle flervalgsspørsmål. Det er viktig at du deltar kun én gang på eksperimentet.

Om personvern

Før du får nærmere informasjon om eksperimentet, vil vi på den neste siden be deg om å gi oss noen vanlige, personlige opplysninger som er relevante for det statistiske utvalget vårt. Opplysningene vil bli behandlet strengt fortrolig og ikke lagret sammen med de øvrige resultatene fra undersøkelsen. Det er selvsagt frivillig å delta i eksperimentet og du kan når som helst avbryte forsøket dersom du skulle ønske det. Dersom du avbryter forsøket, vil vi også slette dine data. Etter at forsøket er avsluttet, er det dessverre ikke mulig å slette utvalgte data, siden dataene lagres anonymt.

Kontakt

Dersom du er interessert i de konkrete målene for undersøkelsen vår, gir vi deg gjerne mer informasjon etter at du har gjennomført eksperimentet. Ta i så fall kontakt med Torgrim Solstad.


Takk for at du vil delta!Dette eksperimentet er utviklet av Torgrim Solstad og Oliver Bott ved Universitetet i Bielefeld.