Välkommen till vårt experiment!

Tack för att du stödjer vår forskning genom att delta i vårt experiment! Genom detta gör du ett viktigt bidrag till grundläggande lingvistisk forskning som bedrivs vid Karlstads universitet, Leibniz-centret för allmän lingvistik och Bielefelds universitet. På den här sidan vill vi informera dig om studien.

Vad den här studien handlar om

I den här studien undersöker vi hur vi förstår och representerar händelser där en person sätter ett föremål i rörelse. Din uppgift som modersmålstalare i svenska är att beskriva korta videoklipp som vi presenterar för dig i digital form.

Vad du kan förvänta dig

Efter nästa sida, där vi ber dig ge lite generell information om dig själv, kommer två övningar att mer detaljerat förklara vad uppgiften är. Detta följs av själva experimentet, som omfattar totalt 52 omgångar. Vi uppskattar att du kommer att behöva cirka 20 minuter för att genomföra experimentet. Efter den sista omgången av experimentet visas en webbsida med en länk som tar dig tillbaka till Prolific och låter dig hämta ut din deltagarbelöning på £3,20.

Personliga rättigheter

Risker

Det finns inga kända risker för dig kopplat till ditt deltagande i denna forskningsstudie.

Ditt deltagande är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur utan kommentarer och utan att det medför några nackdelar för dig.

Datahantering

Forskningsdata kommer att lagras på ett säkert sätt, och vi kommer att se till att inga obehöriga har tillgång till dem. Om du avbryter och drar dig ur experimentet innan det är klart kommer ingen information att sparas. När experimentet är klart kan dina svar dock inte längre raderas eftersom de lagras anonymt.

Forskningsdata kommer endast att publiceras i en form som inte gör det möjligt att dra slutsatser om enskilda personer. Därmed genomförs forskningen i enlighet med de etiska rekommendationerna från Vetenskapsrådet och den tyska forskningsstiftelsen DFG.

Kontakt

Om du har frågor vänligen kontakta Professor Andrea Schalley vid Karlstads universitet.

Samtycke

Genom att klicka på knappen "Jag vill delta!" nedan bekräftar du att du har fått tillräcklig information och att du deltar frivilligt.

Experimentet skapades med den fria programvaran OnExp v.1.2 .